• Pris:
      Dropin kr. 255,- pr pers
      Grupper, se egne priser under «Anledning»
    • Sesong: hele året
    • Nivå: Lett – Middels – Krevende

Felter markert med * må fylles ut

Egenerklæring - Valhall

Husk å fylle ut egenerklæringsskjema før du ankommer.
Du trenger bare fylle ut skjemaet én gang per år

Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene som står på denne siden og jeg er inneforstått med at dersom jeg bryter sikkerhetsreglene kan dette få alvorlige konsekvenser. Bruk av apparatene kan medføre risiko og i verste fall alvorlig skade. Jeg er også inneforstått med at jeg blir bortvist uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglen

(Må krysses av om deltaker er under 18 år). Jeg er foresatt i det tilfellet hvor det er personer under 18 år registrert på dette skjemaet og gir dem herved tillatelse til aktivitetene i Ravnaflokes Valhall. Jeg er selv ansvarlig for mitt eget barn og kan ikke overlate dette ansvaret til ansatte i Valhall.

Deltager er inneforstått med risikoen ved deltagelse.
Ravnafloke kan ikke stilles til ansvar for skader på materiell eller personer utover Norsk lov.
Deltager plikter å til enhver tid følge de anvisninger og instrukser som er gitt.

Participant is aware of the risk of participation.
Ravnafloke can not be held liable for damage to material or persons beyond Norwegian law.
Participant is obliged to follow the instructions and instructions given at any time.

Ikke for / Not for:

People affected by alcohol or other drugs
Gregnant
People with back, heart or lung problems